Magyar Nők Szövetsége közlemény

A Magyar Nők Szövetségének Közleménye

A “Forrnak az indulatok egy Andrássy úti palota körül” címmel az index.hu portálon 2018. január 9-én megjelent cikk után az ingatlan tulajdonosai az alábbi kijelentést teszik: Együttes szándékunk továbbra is az ingatlan közös értékesítése, nincs közöttünk nézetletérés, nem állunk perben és nem forrnak közöttünk az indulatok. Minden, ami ennek az ellenkezőjét állítja, sugallja valótlan és azokkal kapcsolatban a tulajdonostársak együttesen megteszik a szükséges jogi lépéseket.

A Magyar Nők Szövetsége a szervezet lejáratását célzó szándékot feltételez, a nyilvánosság előtt rossz színben való feltüntetését sejti, a  cikkben lévő állítások vélhetően személyes sértettségre és rosszhiszeműségre utalnak.  A Szövetség sajtó-helyreigazítást kért az Index hírportáltól.  Továbbiakban a szükséges jogi lépéseket megteszi a Magyar Nők Szövetsége.

A Magyar Nők Szövetsége továbbá az alábbi tájékoztatást kívánja adni az ügyben:

 1. A Szövetségnek NAV tartozása nincs, ellene folyó NAV nyomozásról nincs tudomása.
 2. A Szövetség nemzetközi kapcsolatai élnek az International Council of Women és a regionális európai Nőtanácssal, mint tagszervezet.
 3. A Magyar Nők Szövetségének alapszabálya alapján a tagsági viszony létrejötte, megszűnése pontosan van szabályozva, a tagsági viszonyokról a közgyűlés döntött.
 4. A ingatlan nagy részét tulajdonló civil szervezet vezetője nem saját javára használja az épületet, az érintett tulajdoni hányadát kizárólag a Magyar Nők Szövetsége érdekében használja és hasznosítja a többi tulajdonossal 2012. 06. 29-én és 2012.07.01-én kelt használati megállapodás alapján. A Szövetség vezető tisztségviselőinek, így az elnök hatáskörét, feladatait a Szövetség alapszabálya szabályozza.
 5. A 1062 Budapest, Andrássy út 124. szám alatti ingatlan a tulajdonosok osztatlan közös tulajdonát képezi, így a cikkben leírt megosztás nem helytálló, a tulajdonosok a használatról külön megállapodással rendelkeznek. A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete sosem volt tulajdonosa az ingatlannak, egy iroda helység bérlője volt.
 6. A Földi Ágnes által képviselt szervezet a Szövetség vállalkozói tevékenységre vonatkozó üzleti tervet, elnöki beszámolókat mindenesetben elfogadták és megszavazták a közgyűlésen.
 7. A Földi Ágnes elnökségi tagsága alatt soha igazoltan önálló kezdeményezéssel nem élt, a Szövetségért tett elnökségi munkájukról a Felügyelő bizottság többszöri felhívására sem kívánt beszámolni.
 8. A Földi Ágnes által képviselt szervezet is egyhangúan elfogadta és megszavazta a kölcsönszerződéseket észrevétel és hozzászólás nélkül, a közgyűlési jegyzőkönyvek bemutatásra kerülnek a hatóság előtt.
 9. A 2016 januárjában hatályos alapszabály szerint „a tagsági viszony évenkénti meghosszabbítása nem jár automatikusan”, a közgyűlés dönt a tagsági viszony meghosszabbításáról, a tagfelvételi kérelemről és fellebbezésről. Egy tagfelvételt nem nyert tag és egy rendes tag éves tagsági viszonyának meghosszabbításának megszüntetése ügyében az ügyészség vizsgálatot folytatott le és a feljelentéseket elutasította.
 10. Valótlan állítás az Index 2018. január 9-i cikk megjelenés idejében a cikkbe említett alapítványnak nem volt haszonélvezeti joga.
 11. Valótlan állítás a Index 2018. január 9-i cikk megjelenése idején a Szövetségnek Szántó András felé semmilyen tartozása nem állt fenn.
 12. A Földi Ágnes által képviselt szervezet nem teljesítette a megállapodási szerződésben elvállalt feladatait, ezért a Szövetség a haszonélvezeti jog törlése iránt intézkedett. A Szövetség és Szexe közötti megállapodás létrejötte és teljesítése ügyében a Szövetség jogi lépéseket tett, mert felmerült a Szexe jogosulatlan eljárása az ügyben. Továbbiakban a Szexe jogi képviselője, Makó Klaudia, aki egyben a megállapodás megkötése idején az Szövetség jogi képviselője is volt valószínűsíthetően a Szexe érdekeit képviselte a Szövetséggel szemben, így az illetékes ügyvédi kamaránál panasszal éltünk több más kérdéses ügyben is vele szemben. Az ügyvédi kamara a Szövetség panaszára vizsgálatot indított.
 13. A Földi Ágnes által képviselt szervezet tagkizárásáról a közgyűlés döntött a Felügyelő bizottság javaslatára hatályos alapszabály alapján.
 14. A VI. kerületi Rendőrkapitányságon Szövetség tagjai nem tettek feljelentést.
 15. 2011 augusztusi közgyűlésen a korábbi elnök lemondott és a közgyűlés minden külső ajánlás nélkül választotta meg az új vezetést 2011.08.11-i közgyűlés jegyzőkönyve hatóságok előtt bemutatásra kerül.
 16. A cikkben megjelölt taglétszám és tagságra vonatkozó adatok valótlanok. A 2011.08.18-i közgyűlési taglétszámának 70%-a a 2017. évi tagjegyzékben szerepelt rendes taglétszáma. 2011 év előtti tagok létszáma a tagdíj befizetések alapján a számviteli tv. szerint őrzött iratok bizonyítják, hatóság előtt bemutatásra kerülnek.
 17. A Szövetség 2014-es könyvelésére felkért könyvelő ellen rendőrségi feljelentéssel élt, mert jogosulatlan harmadik személy számára a Szövetség iratait jogosulatlan harmadik személy számára kiadta. A könyvelő vállalt feladatát nem végezte el, a megbízási szerződését saját maga mondta fel a Szövetség felé. A Szövetség vezetése soha nem kért fel szakértőt a könyvelésre.
 18. A Ptk. 3:67§ (2) bek., a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A Cnytv.86§(4) bek. Az egyesület szerve ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagjairól készült nyilvántartás nem nyilvános. A tagok nevének nyilvánosságra hozatala jogot sért.

 

A bejegyzés kategóriája: Hírek
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.