Nemzetközi Nőnap – 2017. március 8.

A Magyar Nők Szövetsége, mint női érdekvédelmi szervezet közel három évtizede küzd azért, hogy a demokratikus jogállam mindenki számára garantált alapvető jogok biztosításán túl, a jogokkal való élni tudást is biztosítsa. Egy demokratikus értékrendű társadalom nélkülözhetetlen erénye, hogy az állampolgárok egyenlő méltóságú személyként vannak kezelve. Jelenleg a deklarált egyenlőség-elv torzulását látjuk, mely párosul a szabadságérték kicsorbításával. Az igazságtalan társadalom, pedig messze áll a „jó” társadalom eszményétől. A társadalmi egyenlőtlenségek tagadhatatlanul léteznek, de a magyar egyenlőtlenségek mértéke oly kirívó, oly mértékben nőttek, hogy félünk, hogy a rendszer robbanás felé tart.

A nőtársadalom türelme és megértése a politikai elit felé gyorsan fogy. Az aggodalmakat különböző világnézetű, különböző társadalmi státuszú nők részéről egyre markánsabban kerülnek megfogalmazásra, amely egyben azt is jelenti, hogy politikai pártok feletti társadalmi igény merül fel egy érthető, átlátható, őszinte, párbeszédre.

Az elmúlt három évtized tapasztalata megmutatta, hogy nincs valódi politikai akarat a nők valódi társadalmi egyenlőségének megteremtése érdekében. A civil nők segítő, együttműködő felhívását soha nem vették komolyan a meghatározó politikai szereplők. (csak az elmúlt évekből pld.:2012-2013-ban 56 civil női szervezet- Változást a nőkkel kerekasztal; 2013. június 27.- történelmi közös állásfoglalás hazánk három legnagyobb női ernyőszervezete részéről, számos konferencia, kerekasztalok, figyelemfelkeltő statisztikai adatok, szakértők döbbenetes elemzései, tudományos tanulmányok serege, de mindezek süket fülekre találtak a döntéshozóknál.) Mint ahogy nem kezelik pioritásként az ENSZ UN Woman iránymutatását, vagy az EU Nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumot 2011-2020 sem.

Nincs okunk ünnepelni, csupán a szép anyáink tettei, és küzdelmeire emlékezhetünk emelt fővel a mai napon.

A nők részvétele a politikában és a közéletben a demokrácia, a társadalmi igazságosság egyik fokmérője.

Mindezek alapján a 2018-as választásokon induló pártok felé az alább felszólítást tesszük:

  1. Nyilvánítsák ki, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, a nők emberi jogait és ennek keretében a nők részvételét a politikában és a közéletben demokratikus értéknek ismerik el és támogatják.
  2. Vezessenek be saját szervezeteikben olyan szabályt, mely biztosítja a nők és férfiak egyenlő számú képviseletének elvét, az országos listán pedig kötelezik magukat a paritásos elv megtartására.
  3. Jelöljenek nő miniszterelnököt, illetve a választási kampányban a női jelöltek számára biztosítsanak kiemelt láthatóságot.
  4. A választási kampány során konkrétan nyilatkozzanak a nők emberi jogainak érvényesítését célzó terveikről, az idevonatkozó nemzetközi normák, dekrétumok, ajánlások alapján.

A jövő évi választások okán ezért a Magyar Nők Szövetsége mozgalmat indít „Bátor Nő” néven az ENSZ/UN WOMAN „Planet 50-50 2030 Step it up” kampánya alapján, hogy bátorítást adjunk a helyi közéletben szereplő vagy leendő szereplőinek, hogy képzésen készítsük fel őket a politikai szerepvállalásra.

A mozgalom célja, a nők valódi igényeinek felmérése, a női szolidaritás hálózat erőteljesebbé tétele, a választásokon résztvevő női jelöltek minél nagyobb arányú részvételének támogatása.

Arra bátorítjuk a nőket, hogy aktívan vegyenek részt a közéletben, és a választásokon női miniszterelnök mellett tegyék le voksaikat. Ezzel a történelmi lépéssel, segítség elő a társadalmi megbékélés, a gyűlöletmentes, az együttműködésre épülő politikai párbeszéd létrejöttét.

imageskl

A bejegyzés kategóriája: Aktuális, Hírek
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.